Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “NIKE” Sp. z o.o.
informuje iż w ramach Osi Priorytetowej I:
„Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.5 – „Nowoczesne firmy”
Poddziałania 1.5.1 – „Wdrożenie wyników prac B+R”
realizuje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanych konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda”

Całkowita wartość projektu: 6.081.038,82 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.262.502,05 PLN
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o.