Beton towarowy

Dyspozytor:

Telefon: +48 500 045 200

Handlowcy:

Stefan Marona

Tel. +48 696 302 858
e-mail: s.marona@php-nike.pl

Region: Ostróda, Zalewo, Iława, Lubawa, Gierzwałd, Dąbrówno

Cezary Jarecki

Tel. +48 500 730 704
e-mail: c.jarecki@php-nike.pl

Region: Ostróda, Małdyty, Morąg, Łukta, Gietrzwałd, Olsztynek

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa jest produkowana ze składników o najwyższej jakości, zgodnych z obowiązującymi europejskimi i krajowymi standardami (norma PN-EN 206:2014 oraz PN-88/B-06250). W naszej wytwórni wytwarzamy mieszankę z kruszywa naturalnego płukanego o granulacji 0-31,5 mm, różnych rodzajów cementów (w zależności od wbudowywanego elementu) i wody, jak również dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych służących do poprawy właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Oferujemy następujące rodzaje betonu:

Klasa betonuZastosowanie
C8/10 (B10)do wyrównywania podłóg lub tarasów (wylewka)przy indywidualnych pracach przydomowych
C12/15 (B15)do wytworzenia fundamentów pod ogrodzenia, nadproży monolitycznych, płytprzy tworzeniu ścian i ław fundamentowychdo budowy wierzchniej warstwy podłogi na gruncie
C16/20 (B20)jako podłoże wylewane na podsypkę (na niego nakładane są kolejno pozostałe warstwy)do budowy wieńców stropowych, nadproży monolitycznych, schodów
oraz innych elementów konstrukcyjnychdo kotwienia balustrad balkonowych, słupków ogrodzeniowych oraz schodowych
C20/25 (B25)do budowy fundamentówdo wylewania posadzekjako wypełnienie stropów
C25/30 (B30)do budowy dróg, mostów, płyt drogowych i chodnikowychjako obudowa brzegów rzek oraz falochronówdo wytworzenia zbiorników i odpływów na różne substancje chemiczne,do wylewania posadzek w obiektach przemysłowych
PODSYPKIwykorzystuje się jako materiał wyrównująco – wzmacniający, pod kostkę brukową,
krawężniki, a także w architekturze ogrodów
PODBUDOWYstosowana jest jako zasadnicza i pomocnicza (górna i dolna) nawierzchnia drogowa
oraz pod kostkę brukową, nawierzchnie dróg betonowych, asfaltowych oraz parkingów
W naszej ofercie posiadamy podbudowy o parametrach: R 2,5 MPa, R 5,0 MPa, R 7,5 MPa
STABILIZACJAznajduje ona zastosowanie w budownictwie do wzmacniania gruntów,
przy budowie asfaltu, nawierzchni oraz przy układaniu kostki brukowej i granitowej.
W naszej ofercie posiadamy stabilizację w rodzajach: 1,5 MPa i 2,5 MPa