Aktualności

Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanych konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “NIKE” Sp. z o.o.informuje iż w ramach Osi Priorytetowej I:„Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur”Działania 1.5 – „Nowoczesne firmy”Poddziałania 1.5.1 – „Wdrożenie wyników prac B+R”realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanych konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie […]

Zapytanie ofertowe

I. INFORMACJE OGÓLNE Firma PHP „NIKE” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Układ dozująco-wtryskujący włókna Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o. 14-100 Ostróda Ul. Garnizonowa 7a e-mail: wpok@php-nike.pl II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Układ dozująco-wtryskujący włókna Specyfikacja parametrów zamówienia: 1) Dozownik rozdzielający […]