Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanych konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “NIKE” Sp. z o.o.
informuje iż w ramach Osi Priorytetowej I:
„Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.5 – „Nowoczesne firmy”
Poddziałania 1.5.1 – „Wdrożenie wyników prac B+R”
realizuje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanych konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda”

Cel główny projektu:

Zwiększenie zastosowania innowacji w PHU NIKE Sp. z o.o. poprzez innowacyjne zastosowanie kombinacji włókien stalowych z celulozowo – polimerowymi włóknami modyfikowanej konopi manilijskich Abaca/Manila (EvoCEL-KM w betonie posadzkowym do grudnia 2019r.

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie technologii opracowanej w zakładzie produkcyjnym Nike w Ostródzie do grudnia 2019 roku.
 • Rozpoczęcie masowej produkcji betonu posadzkowego o wyższych parametrach trwałościowych i jakościowych począwszy od grudnia 2019 roku.
 • Wzrost konkurencyjności firmy Nike i pozycji na rynku lokalnym jak i krajowym począwszy od grudnia 2019 roku.
 • Wdrożenie 1 nowego produktu udoskonalonego dzięki wdrożonym wynikom prac B+R w 2019 roku przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o.
 • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie 2 innowacji przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji produktowej przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Utrzymanie 36,66 etatu przez firmę PH-P „NIKE” Sp. z o.o.

Planowane efekty:

 • Liczba nowych produktów/technologii udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R – 1.00 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1.00 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 2.00 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1.00 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1.00 szt.

Całkowita wartość projektu: 6.081.038,82 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.262.502,05 PLN
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o.